PROIECT POR 2014-2020


Titlul proiectului: ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PERFORMANTE PENTRU EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE

Număr referință: Cod SMIS: 116326 numărul contractului 3727/23.01.2019

Denumirea beneficiarului: PLASTICOM IMPEX SRL

Obiectivul general al proiectului: extinderea capacității de producție pentru îmbunătățirea competitivității economice a firmei Plasticom Impex SRL.

Obiective specifice:
1. Extinderea capacității de producție a firmei
2. Crearea de noi locuri de muncă în cadrul firmei
3. Promovarea în mediului extern cu privire la finanțarea și realizarea proiectului de investiții

Rezultate:
1. Achiziția de echipamente necesare creșterii volumului gamei de produse (Mașină de injectat – 1 buc.; Mașină de injectat – 1 buc.; Mașină de injectat – 2 buc.; Mașină de injectat – 3 buc.; Robot – 2 buc.; Robot – 2 buc.; Robot – 3 buc.; Unitate de control temperatură – 7 buc.; Granulator – 1 buc.; Sistem fotovoltaic – 1 buc.);
2. Crearea a 2 noi locuri de muncă în cadrul firmei;
3. Certificarea sistem de management firmă;
4. Certificare produs;
5. Creșterea gradului de informare a mediului extern cu privire la finanțarea și realizarea proiectului de investiții;
Proiectul implementat a contribuit la creșterea competitivității firmei pe plan local și la creșterea numărului de persoane active.

Data de începere: 01.03.2017

Perioada de implementare: 01.03.2017 – 30.04.2021

Valoarea totală: 9.683.243,01 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile a fost de 4.517.195,35 lei ( 3.839.616,05 lei finanțare din FEDR și 677.579,30 lei finanțare de la bugetul național)

Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la PLASTICOM IMPEX SRL, Oraș Titu, Str. Cuza Vodă, Nr. 99, Județ Dâmbovița; Tel: 0722 497 794; E-mail: office@plasticom.ro, Persoana de contact NEACȘU Constantin.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro